Isplata penzija sa prvim danima Nove godine

Banka poštanska štedionica, akcionarsko društvo Beograd u ponedeljak, 01. januara 2024. godine počinje sa isplatom „Penzija unapred“ za decembar 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

Narednog dana, u utora, 02. januara sledi isplata „Penzija unapred“ za decembar 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti. U četvrtak, 04. januara počinje isplata penzija za decembar 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, a narednog dana, u petak 05. januara počinje isplata penzija za decembar 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio