Nove izmene i dopune Pravilnika o društvenom standardu RF PIO

Na sednici održanoj 21. decembra tekuće godine, Upravni odbor Republičkog fonda PIO doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO. Ključnu novinu predstavlja uvođenje još jednog vida društvenog standarda, a to je razvoj socijalnog dijaloga i međunarodne aktivnosti.

Kako je navela direktorka Sektora za finansijske poslove u Direkciji Fonda, Bojana Popović, ovaj vid društvenog standarda je rezultat pregovora reprezentativnih udruženja penzionera sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom finansija, nakon čega su održani i sastanci sa Fondom i došlo se do rešenja da je ovo najbolji način da se uvede još jedan vid društvenog standarda koji će poboljšati i sam položaj naših korisnika, a i otvoriti neke nove mogućnosti za udruženja penzionera. Kako se navodi u Pravilniku, socijalni dijalog se ostvaruje  kroz organizovanje tribina, okruglih stolova i savetovanja u zemlji, dok međunarodne aktivnosti obuhvataju učešće na međunarodnim konferencijama u inostranstvu koja organizuju udruženja koja predstavljaju penzionere i stariju populaciju.

Pored navedene, važna izmena u Pravilniku odnosi se i na troškove za pratioca kada je u pitanju odlazak na besplatnu rehabilitaciju korisnika penzije. Do sada je Fond finansirao troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad, u trajanju do 10 dana u toku kalendarske godine, u određenoj ustanovi, kao i putne troškove u visini cene autobuske, odnosno vozne karte II razreda. Novi Pravilnik predviđa da Fond snosi troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica. Kako je istakla Popović, na ovaj način je obuhvaćena značajno šira grupacija, odnosno veći broj korisnika koji nisu sposobni da rehabilitaciju koriste samostalno, već im je neophodna pratnja druge osobe, odnosno staraoca.

Direktorka Sektora za finansijske poslove najavila je da će posebnom instrukcijom koja će pratiti Pravilnik, biti regulisani sadržaj i vrednost paketa solidarne pomoći, odnosno da će paketi ubuduće biti standardizovani po pitanju vrste proizvoda koje sadrže, kao i po pitanju vrednosti svakog pojedinačnog paketa. Na ovaj način podela paketa pomoći vršiće se ravnopravnije i veći broj korisnika koji su najugroženiji biće u mogućnosti da dobije svoj paket.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio