Usvojene izmene carinskih propisa

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 25. decembra donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, koja će se primenjivati od 1. januara 2024. godine.

Cilj usvojenih izmena je olakšavanje poslovanja privrednih subjekata i poboljšanje poslovne klime u Srbiji, kao i usklađivanje sa drugim evropskim, ali i nacionalnim propisima. Najvažnija izmena odnosi se na polaganje zajedničkog obezbeđenja za carinske postupke, osim za tranzit. Novina je i da se kao vid zajedničkog obezbeđenja, odnosno garancije, mogu deponovati sredstva na račun Uprave carina namenjen za te svrhe, što predstavlja dodatnu povoljnost za poslovnu zajednicu. Detaljno “Objašnjenje za polaganje obezbeđenja za plaćanje carinskog duga“ nalazi se na naslovnoj strani sajta Uprave carina (https://www.carina.rs/privreda/carinski-postupci/aktuelna-obavestenja-2.html).

Nove garancije više nisu vremenski ograničene. Izmenama  i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima produžen je rok važenja aktivnih garancija, te se one mogu koristiti do isteka roka njihovog važenja, ali zaključno sa 31. martom 2024. godine. U duhu partnerskog odnosa sa privrednom zajednicom Uprava carina je kompanijama stavila na raspolaganje mejl adrese [email protected] i [email protected] za sva dodatna pitanja u vezi sa polaganjem zajedničkog obezbeđenja za plaćanje carinskog duga.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio