Godišnje usklađivanje iznosa novčane naknade NSZ-a

Nacionalna služba za zapošljavanje izvršila je godišnje usklađivanje iznosa osnovice dnevne novčane naknade, najniži i najviši mesečni iznos novčane naknade sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini. Usklađeni iznosi primenjivaće se na utvrđivanje visine i obračun novčane naknade počev od 01. februara 2024. godine u skladu sa odredbom člana 70. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“ br: 36/09…49/21).

Odluka broj 0030-104-1/2024 od 15. januara 2024. godine sa usklađenim iznosima objavljena je na veb sajtu Nacionalne službe 16. januara.2024. godine u rubrici Dokumenti >> Pojedinačna akta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio