Godišnji plan raspisivanja Javnih konkursa u oblasti društvenog i humanitarnog rada i omladine

Grad Subotica donela je Godišnji plan raspisivanja Javnih konkursa u oblasti društvenog i humanitarnog rada i omladine za tekuću, 2024. godinu. Odlukom o budžetu Grada Subotice, opredeljena su sredstva za konkurse za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja, na teritoriji Grada Subotice.

Za Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2024. godinu za dotacija u okviru razdela 4, programa socijalne zaštite, programske aktivnosti 0016, funkcije 070, pozicije 589, ekonomske klasifikacije 481 – dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara. Planirani period objavljivanja konkursa je tokom januara i februara tekuće godine.

Za Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice u 2024. godini u okviru razdela 4, programa socijalne zaštite, programske aktivnosti 0021, funkcije 090, pozicije 2027, ekonomske klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu od 4.485.000,00 dinara. Planirani period objavljivanja ova dva konkursa je tokom januara i februara tekuće godine.

Za Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora na teritoriji Grada Subotice za 2024. godinu u okviru razdela 4, programa razvoja sporta i omladine, programske aktivnosti 1301-0005, funkcije 850, pozicije 2155, ekonomske klasifikacije 481 – dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000 dinara. Planirani period objavljivanja konkursa je tokom maja i juna 2024. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio