Proslavljen Međunarodni dan carine

Međunarodni dan carine se tradicionalno obeležava 26. januara, a ove godine su ga sve članice Svetske carinske organizacije posvetile carinskoj saradnji.

Preporuka SCO carinskim administracijama je da razmotre prevazilaženje tradicionalnih okvira i prihvatanje novih mogućnosti razvoja u oblasti trgovinskih olakšica, bezbednosti granica i održivosti lanca snabdevanja.

Carinske administracije bi trebalo da sagledaju i procene sopstvene strategije, kako na polju daljeg razvoja postojećih partnerstava i saradnje, tako i na polju stvaranja novih, u okruženju koje je izloženo stalnim promenama.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio