Radovi na raskrsnici Kosovske i ulice Jovana Mikića produženi za desetak dana

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Grada Subotice obaveštava sve građane da će se zbog radova na uklapanju saobraćajnice produžiti period obustave saobraćaja i na raskrsnici Kosovske ulice i ulice Jovana Mikića u Subotici.

U pitanju su radovu u okviru predviđene rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd – Novi Sad – Subotica – Državna granica (Kelebija). Planirano je da produžetak obustave saobraćaja traje do 10. februara tekuće godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio