Zidni kalendar predmet meseca u subotičkom muzeju

Zidni kalendar subotičke knjižare i papirnice A. Mamužić, koji ujedno predstavlja i reklamu ove radnje, predstavlja predmet meseca za januar 2024. godine, a potiče iz međuratnog perioda. Osnova kalendara, na kome nije naznačena godina, jer se radi o takozvanom „večitom kalendaru“, je od smeđeg kartona, dimenzije 24 x 34 cm. Kalendar se nalazi na istorijskom odeljenju muzeja.

Suština ovog kalendara je da se on mogao koristiti svake godine, a korisnik je svaki dan menjao i postavljao aktuelne kartone u gore pomenuti metalni držač. Ne zna se tačno kada je knjižara otvorena, ali se na osnovu arhivske građe može se reći da je 1925. godine već postojala. Iz te godine postoji jedna molba za postavljanje portala ili kako se tačno navodi u molbi za izrađenje novog izloga. Iz pisma se saznaje da je knjižara i papirnica pod Gradskom kućom. Priložen je i tehnički opis novog izloga od gruntiranog drveta, u formi ormana sa metalnim branama sa prozorom i ogledalom.

Zanimljivo je da Građevna komisija bila mišljenja da se moliocu ne podeli dozvola za postavljanje portala, jer to ne odgovara ni na koji način monumentalnosti zgrade, neukusno je projektovan i ne odgovara stilu zgrade. Gradski Senat je ipak doneo odluku o izdanju dozvole knjižari A. Mamužić za postavljanje trgovačkog portala pred tom gradnjom na varoškoj kući. Ova knjižara je inače izdavala i dvojezični list Mladost – Ifjúság od 1925. godine, a bila je sedište uredništva lista Irodalmi Értesítő.

Gradski muzej Subotica pored ovog kalendara, na istorijskom odeljenju čuva još nekoliko kalendara, uglavnom iz međuratnog perioda, ali ima i onih iz druge polovine 20. veka. Kalendari se, pored istorijskog odeljenja čuvaju i na umetničkom odeljenju, pre svega oni koji su izdati od starne Gradskog muzeja Subotica.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio