Javni pozivi u okviru programa Garancija za mlade

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je juče, 28. februara, javne pozive za realizaciju paketa mera u okviru Programa Garancija za mlade – Projekat „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ –  IPA 2020, koji će se sprovoditi u 3 filijale NSZ-a, u Nišu, Kruševcu i Sremskoj Mitrovici.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja. Paket mera u okviru Programa Garancija za mlade realizovaće se kroz osam javnih poziva. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koja su uključena u Program Garancija za mlade IPA 2020 je otvoren do 29. marta 2024. godine, a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine.

Tekstovi javnih poziva i spisak neophodne dokumentacije za konkurisanje mogu se naći putem sledećeg linka:

Link

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio