Javni pozivi za realizaciju paketa za dugoročno nezaposlena lica

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne pozive za realizaciju paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ –  IPA 2020.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja. Paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz Javni poziv za realizaciju mere obuka na radnom mestu za dugoročno nezaposlena lica uz subvenciju za zapošljavanje, Javni poziv za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica i Javni poziv poslodavcima za subvenciju zarade za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica.

Javni pozivi i neophodna dokumentacija nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, u delu Konkursi.

Link

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica je otvoren do 11. marta, a ostali javni pozivi do 31. decembra tekuće godine.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio