Potpisan sporazum o izradi softverskog rešenja „e-vaučer”

Ministar turizma i omladine u Vladi Republike Srbije Husein Memić i ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović potpisali su juče, 20. februara Sporazum o poslovnoj saradnji dvaju ministarstava u cilju izrade softverskog rešenja e-vaučer, koji će omogućiti da se celokupna šema dodele vaučera realizuje elektronskim putem.

E-vaučer će biti jedina adresa na koju će se podnositi prijave za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje smeštaja u Srbiji, dostavljanje vaučera, kao i za postupak refundacije za ugostitelje. Cilj ove aktivnosti jeste da se ubrza i pojednostavi podnošenje prijava za dodelu i korišćenje vaučera, što će dati dodatni podsticaj razvoju domaćeg turizma. Kreiranje novog softverskog rešenja i njegovo testiranje će se sprovoditi tokom ove godine, a puštanje u rad sistema e-vaučer planirano je u 2025. godini.

Takođe, sporazum će omogućiti i unapređenje rada Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma e-turista, koji predstavlja jedinstvenu bazu svih smeštajnih kapaciteta u Srbiji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio