Međunarodna konfederacija sindikata pokreće novu kampanju

Međunarodna konfederacija sindikata juče, 7. marta pokrenula je kampanju za demokratiju, sa ciljem da ujedini radnike u pravcu realizacije sindikalne vizije demokratije, prenosi Savez samostalnih sindikata Grada Subotica. Kampanja, koja se pokreće u izbornoj godini, u svetu, deo je plana rada MKS-a, usvojenog na Generalnom veću kao podrška demokratiji i demokratskim vrednostima, koje ta organizacija definiše kao prioritet za 2024. godinu.

– Ova kampanja će okupiti sindikate širom sveta u borbi za demokratske vrednosti i prava radnika, počevši od demokratije na radnom mestu, pa sve do nivoa globalnih institucija. Zajedno možemo oblikovati svet koji ceni demokratiju, pravdu i jednakost za sve – izjavio je Luk Triangl, generalni sekretar MKS-a, prenosi SSSG Subotica.

Kako se navodi, kampanja “Za demokratiju” fokusiraće se na tri nivoa demokratije, demokratiji na radu koja za cilj ima naglašavanje osnovnih prava radnika na slobodu udruživanja, kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk kao i osnaživanje radnika na njihovim radnim mestima, demokratiji u društvu, odnosno zalaganje za slobodu govora, pravedne poreske sisteme, rodnu ravnopravnost, socijalnu zaštitu i kvalitetne javne usluge i osporavanje dominacije korporativnih interesa i ideologija krajnje desnice i demokratiji na globalnom nivou.

Suočeni smo sa rastućim izazovima koje sa sobom nose pitanja demokratije i prava radnika i naš imperativ je da se ujedinimo kako bismo osigurali da se naš glas čuje – dodao je Triangl.

foto:/ Savet samostalnih sindikata Grada Subotica

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio