Broj migranata smanjen za 73 odsto u odnosu na prošlu godinu

Komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević izjavila je juče, 13. maja da je broj migranata u našoj zemlji smanjen za 73 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

U izjavi za dnevni list „Politika” Stanisavljević je rekla da je prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije od početka godine do danas ukupno evidentirano 6.705 osoba. Komesarka je navela da u odnosu na isti period u prethodnoj godini, kada je evidentirano 24.640 migranata, to predstavlja pad od 17.935 osoba. Prema njenim rečima, države iz kojih najčešće dolaze su Sirija, Avganistan, Maroko, Turska i Pakistan.

Stanisavljević je napomenula da pad broja migranata, koji datira od jeseni prošle godine, mahom je rezultat novouspostavljene saradnje vlasti Turske i Grčke na polju prevencije iregularnih migracija na Egejskom moru i na kopnenoj ruti. Komesarka je ocenila da je stanje migracija u Srbiji stabilno, a sve institucije odgovorno i kontinuirano rade svoj posao i spremne su ukoliko dođe do povećanog broja migranata.

Komesarka je rekla da je u ovom trenutku u 16 prihvatnih centara i centara za tražioce azila ukupno smešteno 503 migranta, a polno-starosna struktura slična je onoj u prethodnim godinama, sa nešto manjim udelom punoletnih muškaraca koji i dalje zauzimaju ubedljivo prvo mesto, 84 odsto naspram prošlogodišnjih 90 odsto, zatim slede punoletne žene, maloletni muškarci i, u manjem broju, deca bez pratnje.

Stanisavljević je naglasila da će Komesarijat u saradnji sa svim državnim organima i ubuduće preduzimati sve neophodne mere u cilju obezbeđivanja adekvatne podrške i humanog pristupa prema migrantima na teritoriji Srbije, ali i očuvanju javnog reda i mira, zdravlja i bezbednosti građana uz poštovanja zakona naše zemlje.

Foto:/ Vlada Republike Srbije

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio