Korisnici Doma “Kolevka” prošli kroz obuku prve pomoći

Gradska oganizacija Crvenog krsta održala je juče, 29. maja završnu svečanost u okviru projekta „Prva pomoć – samopomoć – samostalan i siguran“ koji je sproveden u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnam Balkanu “ReLOaD2”. Projekat je finansiran od strane Evropske unije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa Gradom Subotica.

Korisnici Doma „Kolevka” i Dnevnog boravka za odrasla lica za osabe sa invaliditetom prikazali su svoje veštine koje su usvojili tokom učešća u radionicama obuhvaćenim projektnim aktivnostima, a uz pomoć predavača koji su ih tokom proteklih sedam meseci edukovali iz oblasti prve pomoći, prevencije nasilničkog ponašanja, prevencije trgovine ljudima i bezbednog ponašanja na kupalištima.

Projekat “Prva pomoć – samopomoć – samostalan i siguran” smo sprovodili u proteklih sedam meseci u saradnji sa korisnicima Dnevnog boravka za odrasla lica pri gradu Subotica, a sve aktivnosti su podržane od strane lokalne samouprave, u partnerstvu sa Crvenim krstom Bačke Topole. Svi predavači koji su bili uključeni u realizaciju projektnih aktivnosti su licencirani predavači za oblasti za koje su bili zaduženi. Aktivnosti su sprovedene u dva dela, u prvom smo edukovali 56 ličnih patilaca i personalnih asistenata koji rade sa osobama sa invaliditetom, osnovnim i naprednim tehnikama prve pomoći, što je od izuzetnog značaja za njihov rad sa osobama sa invaliditetom, a u drugom delu 16 osoba koje su korisnici Dnevnog boravka učili smo pružanju prve pomoći, samopomoći, govorili smo na temu nasilničog ponašanja, trgovine ljudima i bezbednog ponašanja na kupalištima. Znanje koje je proisteklo iz radionica ostaje korisnicima koju su prošli kroz radionice – istakla je Dijana Gabrić, koordinator projekta.

Jedan od onih koji su pomagali korisnicima Doma “Kolevka” da što efikasnije usvoje znanja iz prve pomoći je i Jovica Marcikić, volenter prve pomoći u Crvenom krstu Subotica.

Sa svojim kolegama imao sam obavezu da ih naučim osnovama prve pomoći, samopomoći i pomoći unesrećenih u bližoj okolini, kako uraditi prvih par koraka i oni su na to vrlo lepo reagovali. Nesreće se najčešće dešavaju ljudima iz naše okoline, prijateljima, rodbini i to su svakodnevne situacije kada nastaju opekotine, poslekotine, možda neki prelom. Prošli smo kroz sve oblasti, od prilaza unesrećenom, do toga kako se ponašati prema njemu, kako pozvati Hitnu pomoć i objasniti svoju lokaciju, kao i kako pružiti masažu srca osobi koja je u nesvesnom stanju. Oni su već imali neko predznanje ali su uz časa u čas jako napredovali, i da se meni dogodi neka nesreća, voleo bih da mi se nađu u blizini – poručio je Marcikić.

foto:/ LovaLova portal

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio