Danas isplata socijalnih naknada

Banka Poštanska štedionica a.d. danas, 20. juna počinje sa isplatom naknada za dečji dodatak za maj 2024. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

Isplaćene će biti i naknade za roditeljski dodatak, boračko-invalidsku zaštitu, negu i pomoć, novčanu socijalnu pomoć i porodični smeštaj za maj tekuće godine.

foto:/ arhiva LovaLova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio