Održana sednica pokrajinskog odbora za budžet i finansije

Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, je na svojoj prvoj sednici odrćanoj juče, 26. juna izabrao Rajka Kapelana za zamenika predsednika Odbora.

Na sednici je razmotren Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Na svojoj prvoj sednici Odbor za budžet i finansije upoznao se sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2023. godinu.

Odbor je razmatrao i Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, i Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2023. godinu. Odbor je nakon razmatranja predložio Skupštini da razmotri i usvoji navedene izveštaje.

foto:/Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio