Boginja proleća

Tokom jučerašnjeg dana u 16 časova i 33 minuta, došlo je do buđenja proleća. Ono će trajati do 21. juna i to ukupno 92 dana, 17 sati i 40 minuta.

Proleće počinje kada Sunce u svom prividnom godišnjem kretanju preseče ekvator i pređe na sever. Tog dana Sunce izlazi tačno na istoku (5.42), a zalazi na zapadu (17.50). Na dan prolećne ravnodnevnice obdanica i noć traju po 12 sati. Prema staroslovenskoj mitologiji, s pravom možemo da kažemo da je došlo do buđenja Vesne, boginje proleća. Vesna je bila omiljena među narodom, jer je predstavljala oličenje radosnog i svetlog godišnjeg doba. Prema legendi Stribog, bog vazdušnih i vodenih strujanja, donosio je Vesnu svakog proleća na krilima lakog i prijatnog povetarca.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio