Najveći neprijatelj slobode je srećan rob ili Englez

Crnci u robovlasničkoj Americi delili su s u dve skupine i to robove koji suo služili po kućama i robove koji su obrađivali zemlju.

Robovi koji su obrađivali zemlju živeli su u velikom poniženju i krajnje nehumanim uslovima, dok su robovi kućne sluge imali više sreće, te su sebe smatrali višom klasom robova imajući povlastice da jedu ostatke hrane koju nisu mogli pojesti njihovi gospodari, kao i da koriste njihovu staru odeću pa i da ne rade teške fizičke poslove, koje su umesto njih radili njihova unesrećena braća i sestre zemljoradnici.

Kad god bi se robovi zemljoradnici ujedinili s ciljem da se oslobode od ropstva, ove kućne sluge bi se usprotivili tako što bi dojavili svojim belim gospodarima informacije o pripremama i pojedinostima pobuna. Robovi zemljoradnici bi bili žestoko kažnjavani zbog toga, ponekad i sa smrtnim ishodom, gubeći nadu da će ostvariti svoj san o slobodi.

Robovi kućne sluge nisu odavali svoju braću s nekim posebnim ciljem ili smislom, već samo zato što su im ostaci hrane i pohabana odeća bili vredniji od slobode.

Najveća porobljivačka zemlja je Velika Britanija

Prodaja robova i trgovina crnačkim stanovništvom Afrike bila je stotinama godina jedan od najunosnijih poslova Britanskog carstva. Milioni Crnaca su hvatani ko zveri, okivani u lance, tranportovani brodovima u najgorim mogućim uslovima i prodavani u Americi i širom sveta kao roblje. Pre nego što bi krenuli brodovima, svi robovi (muškarci, žene, deca) bili bi vezani lancima, pretučeni i opečaćeni usijanim željezom (kao što se obeležava stoka). Engleska se u ovu trgovinu uključila posle Portugalije, ali je postala najveća porobljivačka nacija na planeti. Ropstvo je donosilo bogatstvo i moć i u njega su bili uključeni plemstvo, političari, sveštenstvo i ugledni ljudi.

Jedni izvori navode da je od 16. do 19. veka preko Atlantika ukupno prevezeno 12-13 miliona afričkih robova, dece žena i muškaraca kako bi u zemljama takozvanog Novog Sveta i britanskim kolonijama rintali na plantažama i u rudnicima.
Drugi (ruski izvori) pominju da su samo Englezi pohvatali oko 13 miliona ljudi sa zelenog kontineta i prodali ih kao robove. A broj poginulih, ubijenih i umrlih od bolesti i gladi je pritom 3-4 puta veći.Tako da je ukupna količina žrtava dostizala čak 50-53 miliona.

U trgovinu robljem uključile su se pored Portugalije i Britanije i druge evropske zemlje: Francuska, Španija, Belgija i Holandija. Osnovane su čak i zvanične firme za trgovinu robljem.

Hvatanje i prodaja ljudi po Africi naročito su se razvili nakon što su pomenute zemlje u Americi počele osnivati svoje kolonije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio