Izdvojeno 10 miliona evra za mala i srednja preduzeća

Nova linija kredita Evropske banke za obnovu i razvoj stiže u Srbiju.

Za mala i srednja preduzeća predviđeno je 10 miliona evra kako bi ojačali svoju konkurentnost tokom i nakon pandemije korona virusa. Krediti će biti namenjeni unapređenju opreme i procesa proizvodnje do EU standarda, a poseban akcenat će biti stavljen na kvalitet proizvoda, bezbednosti, zaštite životne sredine kao i zdravlja radnika. Program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom privrede. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio