VMA ulazi u projekat energetske efikasnosti

Ministarstvo odbrane u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, pokrenuće projekat izgradnje objekata energetske efikasnosti na Vojnoj medicinskoj akademiji (VMA).

U toku je pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije i finalizacije finansijskih ugovora kako bi projekat mogao otpočeti. Prema procenama, prva faza projekta koštaće 100 miliona dinara koje će se obezbediti zajmom od nemačke KFW banke ali i donacijama, a kada se radovi završe zgrada VMA uštedeće najmanje 30 odsto potrošene energije.