Novčane naknade za nezaposlene veće od februara

Osnovice dnevne novčane naknade za nezaposlene, kao i najviši i najniži mesečni iznos naknade biće povećani u februaru.

Nove iznose uskladila je Nacionalna služba za zaposljavanje a shodno Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Njime je propisano da se osnovica dnevne naknade kao i najviša i najniža mesečna naknada, usklađuju jednom godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini.Taj indeks je, prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, iznosio 101,3. Kada se taj podatak primeni na dosadašnje iznose naknada NSZ, dobiju se iznosi koji će važiti od 1. februara kada će dnevna novčana naknada iznositi 1.052,89, najniža mesečna 23.575 a najviša mesečna naknada 54.650 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio