Brzom saobraćajnicom do Golupca i Dunava

Utvrđen je prostorni plan područja posebne namene za izgradnju infrastrukturnog koridora državnog puta koji će Golubac spojiti sa Požarevcom odnosno sa autoputem Beograd – Niš.

Trasa dužine 68 km imaće 30 mostova preko reka i kanala, 26 petlji, raskrsnica, kružnih raskrstica kao i 21 denivelisano ukrštanje. Ukupna površina obuhvata plana je 10,26 kvadratnih kilometara i obuhvata teritorije Smedereva, Požarevca, Velikog Gradišta i Golupca. Budući državni put planira se i projektuje za brzinu od 100 kilometara na sat, a to će biti prva veća infrastrukturna investicija u taj kraj nakon više od 40 godina.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio