Smanjena cena priključka na gas

Izmena i dopuna Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova koja se tiče smanjenja troškova priključka na gasovodnu mrežu, zvanično je stupila na snagu, i građanima obezbeđuju da troškovi koje će snositi budu umanjeni i do 100.000 dinara.

Do sada, građani Srbije su troškove izgradnje priključka na distributivnu mrežu plaćali i do 200.000 dinara, što će se u buduće za duplo smanjiti. Cena je obuhvatala pribavljanje dokumentacije koja se odnosi na: lokacijske uslove za izgradnju priključka, rešenje o odobrenju za izvođenje radova i prijavu početka izvođenja radova. Imajući u vidu da više od 95 odsto potencijalnih korisnika predstavljaju građani sa objektima iz kategorije A, površine do 400 kvadrata (porodične kuće, vile, vikendice, letnjikovci…) procena je da će ovakva izmena znatno olakšati građanima da regulišu pitanje prelaska na gas.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio