Grad Subotica pomaže Mrežu organizacija za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom

U Gradskoj kući, održan je sastanak gradonačelnika Stevana Bakića sa predstavnicima Mreže organizacija za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom grada Subotice (MOPOSI) koju je, kao neformalnu mrežu, 2017. godine osnovalo 11 gradskih udruženja čije članstvo čine osobe sa invaliditetom.

Predstavnici Mreže su, tom prilikom, izrazili zahvalnost gradonačelniku na podršci i rešenosti da se u što kraćem roku realizuje njihova inicijativa da lokalna samouprava organizacijama koje Mreža okuplja obezbedi 400 paketa higijene. Naglašeno je da Grad Subotica i dalje nastoji da  maksimalno podrži realizaciju mera koje za cilj imaju smanjenje siromaštva i ranjivosti pojedinaca koji zbog bolesti, invalidnosti ili starosti nisu sposobni da sebi obezbede osnovne uslove za život. Prethodne godine Grad je putem javnih konkursa za finansiranje projekata i programa u oblasti društvenog i humanitarnog rada, za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora i za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti kulture, udruženjima koje okuplja Mreža iz gradskog budžeta ukupno opredelio 4,35 miliona dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio