Od naplate poreza država inkasirala 1.598,2 milijarde dinara

Poreska uprava Srbije naplatila je tokom 2020. godine ukupno 1.598,2 milijarde dinara na ime poreza i drugih javnih prihoda.

U prva tri meseca, prema podacima Poreske uprave, naplata javnih prihoda beleži rast u odnosnu na isti period godinu dana ranije i iznosi 438,6 milijardi dinara, naspram 392 milijarde. Poređenja radi u prvom kvartalu 2015. godine Poreska uprava naplatila je 267,7 milijardi dinara poreza. Od početka 2015. godine do kraja 2020. godine Poreska uprava obavila oko 100.000 kontrola i obračunala novootkrivene javne prihode u iznosu većem od 124 milijarde dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio