Rekonstruisana jedna od najstarijih pruga u Srbiji

Rekonstrukcija regionalne pruge izgrađene 1883. godine, od Kumana do Novog Miloševa u dužini od 28,5km, završena je uspešno i tako je dodatno uređen železnički pravac Kikinda-Zrenjanin.

U rekonstrukciji je urađena kompletna zamena šina, pragova i tucanika, a korišteni su i novi i polovni materijali. Vrednost investicije iznosi 11,36 miliona evra u dinarskoj protivvrednost, a zanimljivo je da ova deonica nikada nije kompletno rekonstruisana za proteklih 138 godina od kako je napravljena. To je i uticalo da je brzina vozova pre rekonstrukcije iznosila svega 20 kilometara na sat, pa je sada povećana na 80 kilometara na sat u putničkom saobraćaju, dok je u teretnom povećana na 60 kilometara na sat.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio