Budžet grada za pola godine realizovan preko 50 odsto

Odbornici Skupštine grada na redovnom 12. zasedanju raspravljali su o izveštaju o stepenu realizacije programa poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća, kao i odluke o raspodeli dobiti, ali i o izveštaju o ostvarenju budžeta za prvih šest meseci.

U period januar-jun 2021.godine budžet GradaSubotice je raspolagao sa sredstvima u visini od 3.632.714.612,23 dinara, što iznosi 50,12% planiranog godišnjeg obima. Upoređujući sa istim prihodima i primanjima u odnosu na isti period prethodne godine, raspolagano je sa 12,56% više sredstava. Planirani godišnji obim u odnosu na Odluku o budžetu grada za 2021. godinu, koju je usvojila Skupština povećan je za 862.948.000 dinara rešenjima o korišćenju transfernih I donacijskih sredstava.  Pored ovih tačaka, na dnevnom redu našla se i izmena Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, koja će potrošačima koji imaju alokatore doneti drugačiji sistem naplate. Na sednici donete su i odluke o imenovanju direktora kojima ističe mandat u JKP „Vodovod i kanalizacija“, JP „Palić-Ludaš“ i JKP „Suboticagas“, a takođe i odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju farme svinja u Bajmoku, kao i još neke personalne odluke.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio