Nefinansijska poslovna ekonomija zabeležila ozbiljan rast prihoda

Prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Srbiji u drugom kvartalu ove godine bili su veći za 30,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Kako je objavio Republički zavod za statistiku, u poređenju s prvim kvartalom ove godine, zabeležen je njihov rast od 14,8 odsto.U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 15,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2021. godine, zabeležen je njihov rast od 14,6 odsto. Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u drugom kvartalu ove godine bili su veći za 26,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a ukoliko se uporede s prvim kvartalom ove godine, njihov rast iznosi 15,3 odsto. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 17,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok u poređenju s prvim kvartalom 2021. godine, zabeležen je njihov rast od 14,5 odsto.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio