Kadinjača će biti probijena tunelom

Rešavanje višegodišnjih problema sa saobraćajnom infrastrukturom u brojnim krajevima Srbije, u poslednje vreme je sve više prisutno.

Tako će i građani Užica i Bajine Bašte dočekati da se njihova mesta povežu tunelom ispod Kadinjače koji će skratiti putovanje sa današnjih sat vremena na 25 minuta. Pored ovog projekta, radiće se i obilaznica oko Užica, po terenu koji je pravi izazov za neimare. Projektu je dat nacionalni značaj, a u Vladi Srbije su potpisani okvirni sporazumi o izvođenju radova, koji bi trebalo da počnu na proleće. Projektovana vrednost radova na obilaznici oko Užica i tunela Kadinjača je oko 90 miliona evra, a rok za završetak radova do tri godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio