Veću budžet za obrazovanje, spremne i određene reforme 

Nacrt zakona o budžetu Srbije predviđa 252,8 milijardi dinara za obrazovanje, što je uvećanje od pet odsto u odnosu na rebalans budžeta, koji je usvojen pre nekoliko dana.

Za aktuelnu godinu, budžet za obrazovanje iznosio je 240,8 milijardi dinara, a za narednu godinu biće uvećan za dodatnih 12 milijardi dinara. Za sada nije poznat raspored budžeta, ali iz resornog ministarstva najavljuju da će pored većeg budžeta biti pokrenut i reformski proces u budžetskom smislu. Reforme u oblasti obrazovanja prepoznate su i u Programu ekonomskih reformi, koji je usvojen od strane Vlade Srbije i koji predviđa tri strukturne reforme u obrazovanju : Uspostavljanje okvira za uvođenje Garancija za mlade u Republici Srbiji, Kvalifikacije orijentisane prema potrebama tržišta rada i Digitalizacija sistema obrazovanja i uvođenje jedinstvenog informacionog sistema obrazovanja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio