Počela kampanja “Da klikneš od sreće” ministarstva finansija

Ministarstvo finansija je u cilju informisanja mladih koji imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć države od 100 evra, pokrenulo kampanju “Da klikneš od sreće” pod sloganom “I ja sto dobijam isto” u cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije.

Na ovaj način, Vlada Srbije omogućava svim državljanima Srbije od navršenih 16 do 29 godina, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, da u februaru dobiju jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra, odnosno 11.758,56 dinara. U saopštenju se dalje navodi da je Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć, stupio na snagu 13. januara, što znači da svi državljani koji su do današnjeg dana napunili 16 godina imaju pravo na ovu novčanu pomoć, odnosno svi koji pune 30 godina od 14. januara, pa do kraja godine. Prijavljivanje za novčanu pomoć će trajati od 15. do 30. januara na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs. Nakon unošenja osnovnih ličnih podataka (JMBG, broj lične karte i ime banke), biće zavedena prijava, čiji će status moći da se proveri na navedenom portalu.

Ukoliko državljanin nema račun u banci, potrebno je samo da izabere banku u kojoj će mu automatski biti otvoren namenski račun. Nakon obrade prijave, prijavljeni državljanin će iznos novčane pomoći moći da podigne sa svog ili namenskog računa. Primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, novčana pomoć se uplaćuje bez podnošenja prijave.

Tačan iznos novčane pomoći od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti je 11.758,56 dinara, a po zvaničnom kursu dinara prema evru, koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu ovog zakona, kaže se u saopštenju Ministarstva finansija.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio