Raspisan konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, raspisalo je konkurs za podnošenje predloga za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2022. godini.

Predmet konkursa je uključivanje osoba sa invaliditetom u različite inkluzivne programe i aktivnosti, koje realizuju savezi neposredno ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu. Obrasci konkursne dokumentacije mogu se preuzeti u elektronskoj formi, na internet prezentaciji Ministarstva. Sredstva su obezbeđena u iznosu od 250 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava je 24. januar.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio