Porodice sa prinovom do kuće ili stana preko pomoći države

Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je odluku o pomoći države, pri kupovini kuće ili stana ili izgradnji kuće, porodicama koje su dobile ili će dobiti dete ove godine.

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta u 2022. godini, može da ostvari svaki podnosilac zahteva. Jedan od uslova za dobijanje 50 odsto vrednosti radova novca je da se kuća gradi u lokalnoj samoupravi koja je utvrđena kao devastirano područje, u skladu sa Uredbom iz 2014. godine. Potrebno je obezbediti tehnički opis sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta. Isti uslovi važe za gradnju u ostalim lokalnim samoupravama za 20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće.

Novac se može dobiti i za kupovinu kuće ili stana u visini od 20 odsto vrednosti nepokretnosti, koju je procenio nadležni poreski organ, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti. Za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – u iznosu od 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti, na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti. Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti je 20.000 evra, a sredstva će se obezbediti iz budžeta. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je namera nadležnih da naprave takve kriterijume da što više građana može da ostvari ovo pravo, kako bi se podstakao natalitet u zemlji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio