Subotičani tokom zime udišu vazduh lošeg kvaliteta

Subotičani i ove zime udišu zagađen i prekomerno zagađen vazduh, pokazuju podaci Zavoda za javno zdravlje, a prenosi sajt subotica.com.

Do takvih rezultata došlo se merenjem koncentracija suspendovanih čestica PM 10 koje su, pet dana u periodu od 1. do 16. januara prelazile granične vrednosti. U prošloj godini, prosečna koncentracija pomenutih čestica je bila prihvatljiva, međutim broj dana kada je vazduh bio zagađen i prekomerno zagađen ovim česticama iznosio je 71, a tokom čitave godine ne bi trebalo da duže od 35 dana udišemo vazduh lošeg kvaliteta. Prema rečima Mirjane Bonić iz laboratorije za ispitivanje vazduha i buke ZJZ Subotica, osim PM 10 čestica, u dominantne zagađujuće materije spadaju i PM 2.5 čestice, čije prosečne godišnje koncentracije su iznad graničnih vrednosti i dodaje da Subotičani u zimskom periodu udišu zagađen ili prekomerno zagađen vazduh, dok je tokom letnjih meseci vazduh uglavnom dobrog ili odličnog kvaliteta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio