Crni humor je visok IQ

Proteklih nekoliko godine sprovedeno je pregršt istraživanja koja pronalaze vezu između visokog koeficijenta inteligencije i crnog humora.

Jedno od istraživanja vodila je Ulrika Vilindžer sa Medicinskog univerziteta u Beču. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 156 ispitanika. Učestvovali su muškarci i žene različitih nivoa obrazovanja, a njihova prosečna starost bila je 33 godine. Svaki ispitanik je dobio test inteligencije koji zahteva i verbalno i neverbalno rezonovanje za rešavanje pitanja. Takođe, dobili su pitanja u kojima se tražilo da ocene svoje raspoloženje i nivoe agresije. Nakon toga su analizirali satirične karikature umetnika Ulija Štajna. Rezultat istraživanja pokazao je da ljudi koji preferiraju crni humor imaju  visoke rezultate na testu inteligencije.

Foto: verywellmind.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio