Raspisan konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova za nezaposlene

Javni radovi predstavljaju vid aktivne politike za zapošljavanje. Organizacija istih, spada pod okrilje Grada Subotice u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Filijala Subotica.

Konkurs je otvoren do 11. aprila, a pravo učešća imaju izvođači javnih radova sa teritorije grada Subotice i to javno komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite i udruženja građana koja su registrovana za oblasti u kojima se realizuju javni radovi, kao što su održavanje i zaštita životne sredine i prirode, održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, socijalna zaštita i humanitarni rad.

Poslodavac može da organizuje sprovođenje javnih radova ukoliko uključi nezaposlene koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Subotica iz kategorije lica koja posao traže duže od 12 meseci, radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, mladih do 30 godina i starijih od 50 godina, Roma i osoba sa invaliditetom, prenosi Danas. Detaljnije informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subotica putem telefona 024/644-627, kao i na prethodno navedenim sajtovima.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio