Najava tretmana suzbijanja odraslih komaraca i tretmana protiv krpelja

Preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 28. avgusta do 4. septembra 2022. godine.

Kombinovani tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 sati prvog dana u okviru navedenog termina s povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica.

Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz
vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja
tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape s lokacijama na kojima se vrši tretman
dostupne su na fejsbuk i internet stranici ( www.oris.rs ) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za
sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice biće sproveden u periodu od 29. avgusta do 5. septembra 2022. godine. Preparati kojima će biti urađen tretman takođe su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije previđene za tretman preuzmite ovde.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio