Grad Subotica dobitnik priznanja za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama

Ove nedelje obeležen je Međunarodni dan prava javnosti da zna 2022. godine, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji a na samoj svečanosti, u Beogradu, dodeljene su nagrade organima za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama za ovu godinu.
Na osnovu odluke Komisije za dodelu priznanja za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama, a u  kategoriji lokalnih organa javne vlasti, Subotica je dobitnik ovog priznanja.

– Poverenik je istakao da je nagradu za nas najviše opredelilo to što imamo objavljen informator o radu koji je obuhvatio rad svih organa lokalne samouprave i što je isti sadržajan i ažuran. Takođe je pohvaljen naš rad na davanju informacija od javnog značaja kao i izgled internet sajta Grada – rekla je načelnica Gradske uprave Subotice Marija Ušumović Davčik, uz dodatak da je ponosnа na rad svojih kolega, službenika Gradske uprave, koji su doprineli da rad Gradske uprave bude transparentan, efikasan i na usluzi građanima – prenose dnevne novine Danas.
  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio