Festival mentalnog zdravlja danas se završava

Povodom 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja, u Subotici je organizovan prvi po redu Festival mentalnog zdravlja koji traje 10 dana i u okviru kojeg je organizovan niz događaja, predavanja, tribina, radionica i drugih akcija a sve u cilju podizanja svesti i destigmatizacije kada je u pitanju mentalno zdravlje.

Danas, 20. oktobra u 10 časova, putem online ZOOM platforme održaće se online predavanje „mentalnim i fizičkim vežbama do duboke starosti“ u organizaciji Crvenog krsta Subotice a ovo predavanje ujedno će i zatvoriti Prvi Festival mentalnog zdravlja u Subotici.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio