Isključivanje javne rasvete narednih nekoliko dana u Subotici

Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje u Subotici obaveštava građane da će narednih nekoliko dana trećina javne rasvete na teritoriji grada Subotice biti isključena radi uštede električne energije.

U saopštenju se navodi da je ova odluka doneta u skladu sa uputstvom gradonačelnika Subotice od 30. septembra, radi racionalnije upotrebe električne energije za javno osvetljenje, kako bi se doprinelo jačanju energetske bezbednosti, a mere su takođe i u skladu sa zaključkom Vlade republike Srbije, kojim se preporučuje isključivanje dekorativne rasvete gde nije neophodna.

Sa sistema javnog osvetljenja isključena je dekorativna rasveta na zgradi Gradske biblioteke kao i na pojedinim zgradama i sportskim terenima u Subotici, Ljutovu, Bajmoku, Đurđinu, Višnjevcu, Kelebiji i Čantaviru a isključena je takođe i rasveta kod crkava i groblja. Ova odluka imaće uticaj i na smanjenje broja novogodišnjih dekorativnih ukrasa i broja dana sa uključenim ukrasima.

Putem javnih portala pojedini građani naveli su da se zbog ovakve odluke ne osećaju bezbedno van strogog centra grada, zbog sve većeg broja migranata u gradu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio