Oblikuj svoj grad putem ankete

U cilju prikupljanja ideja i predloga za izradu Vizije grada Subotice, na sajtu lokalne samouprave postavljen je upitnik tj, anketa za sve građane, putem koje subotičani imaju priliku da utiču na oblikovanje grada u kojem žive.

Ovaj upitnik biće sastavni deo materijala koji će se obrađivati prilikom izrade Plana razvoja za period 2023-2030. godine.

Link ka anketi na srpskom jeziku – http://www.subotica.rs/index/anketa/lg/cp

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio