Počela dečija nedelja

Manifestacija “Dečija nedelja” je najradosnijih sedam dana svakog đaka i najveća je nacionalna manifestacija za decu.

Održava se svakog oktobra u cilju ujedinjenja svih relevantnih društvenih aktera radi kontinuiranog poboljšanja položaja deteta u Republici Srbiji. Ove godine, od 3 do 9 oktobra, Dečija nedelja biće obeležena sloganom “Šta detetu treba da raste do neba?”.

Ciljevi Dečije nedelje su skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece, ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece i ostvarivanju njihovih prava, prezentacija do sada postignutih rezultata, ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece, podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta, promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču i pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava – kaže se na sajtu Zelene učionice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio