„Ozelenjavanje“ u Verušiću 19. novembra

U subotu 19. novembra udruženje građana “Zelena oaza” iz Subotice organizuje akciju podizanja drvoreda na starom Beogradskom putu odnosno putnom pravcu
Subotica – Stari Žednik.

Akciju organizujemo uz učešće društveno odgovornih kompanija koje su dale svoj doprinos u nabavci sadnog materijala i koji će sa svojim zaposlenima prisustvovati samoj akciji ozelenjavanja i podizanja
drvoreda – kaže se u saopštenju UG “Zelena oaza” koje ujedno poziva sve građane dobre volje da uzmu učešća u akciji i pridruže im se u subotu.

Okupljanje učesnika će biti od 10h do 10:30h, ispred „Radine kafane“, preko puta naselja Verušić, a svako ko bude želeo da učestvuje u akciji sa sobom je potrebno da ponese alat za rad, poput ašova, lopate i motike.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio