Subotica prva u Vojvodini ima opremu za skupljanje i reciklažu otpada

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i grad Subotica zaključili su danas 25. novembra Ugovor o dodeli na korišćenje opreme za sakupljanje i reciklažu otpada, tj o dodeli kanti i kontejnera za odvoženje komunalnog otpada.

Dodeljeno je 720 kanti zapremine 120 litara i 20 kontejnera zapremine 1100 litara, a Subotica je prva od 45 lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne pokranije Vojvodina koja je dobila tu opremu.

-Oprema će koristiti gradu Subotici za uvođenje novih korisnika u organizovani sistem odnošenja otpada i doprineće zavođenju komunalnog reda. – izjavio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić uz podsećanje da je Regionalna deponija, dobijanjem upotrebne i vodne dozvole 9. novembra, dobila i integrisanu dozvolu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (IPPC).

To je vrlo značajna dozvola kojom će, u narednih deset godina, Subotica i Regionalna deponija Subotice, upravljati komunalnim otpadom i neotrovnim industrijskim otpadom, i stvoriće se uslovi za sklapanje poslova sa trećim licima. – rekao je Bakić.

U toku ove godine, 40% komunalnog otpada odvozi se u Regionalnu deponiju, a od naredne godine, kompletan komunalni otpad i neopasni industrjiski otpad odvoziće se na istu, čime će se stvoriti uslovi za sanaciju nehigijenske deponije „Aleksandrovačka bara“.

– Zadatak i cilj Pokrajinskog sekretarijata je da u narednoj godini unapredimo i obezbedimo dovoljno opreme da ovaj region bude 100% pokriven kod domaćisntava, a tako i kod privrednih subjekata i da sav otpad završava na Regionalnoj deponiji odakle će se vaditi reciklabilni materijal i spremati određene količine otpada za dobijanje energije, jer otpad ima vrednost, a samo jedan mali deo otpada koji nije moguće iskoristiti u korisne svrhe, odložiće se na deponiju u Oromu, koja će određenim sistemom, koji je urađen prema najvišim standardima, sprečiti zagađenje i emisiju CO2 i ispuštanje deponijskih gasova u atmosferu kako bi zaštitili ovoj region i našu zemlji. – objasnio je nakon potpisivanja ugovora Nemanja Erceg, Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Erceg je poručio da je Subotica izabrana kao primer dobre prakse, a cilj za naredni period, u skladu sa akcionim planom, biće povećanje stepena pokrivenosti komunalnog otpada na teritoriji Vojvodine i dovođenje drugih lokalnih samouprava na nivo koji je, prema Evropskoj Uniji, održiv za zaštitu životne sredine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio