Frilenseri od 1. januara sa penzijskim i zdravstvenim osiguranjem

Od 1. januara sledeće, 2023. godine frilenseri u Srbiji imaće penzijsko i zdravstveno osiguranje. Skupština Srbije treba da usvoji Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana čime će se regulisati prava i obaveze radnika koji se bave poslom na internetu.

Nakon usvajanja zakona frilenseri će ubuduće plaćati doprinose za socijalno osiguranje i ostvariti pravo na radni staž.

Suštinski ovaj zakon se bavi samo obavezama, a trebalo bi da definiše i neka prava. Od prava koja su definisana tu su samo ona koja se tiču staža. Ipak, nećemo imati pravo da priložimo dokaz da smo bolesni, pa da na osnovu toga što plaćamo doprinose dobijemo i pravo na bolovanje, ono obično, trudničko ili porodiljsko. Takođe, nećemo imati pravo ni na godišnji odmor, ali ćemo imati potpunu zdravstvenu zaštitu, kao i svi ostali. Od uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje imaćemo overenu zdravstvenu knjižicu. – izjavila je za Politiku Tamara Petrović iz Udruženja radnika na internetu.

Svaki internet frilenser imaće priliku da izabere jedan od dva modela oporezivanja. Prema prvom modelu, neoporezivi mesečni iznos će biti 32.000 dinara dok drugi model obuhvata neoporezivi mesečni prihod od 19.300 dinara, normirane troškove koji su 34 odsto, porez 10 odsto i doprinos za zdravstveno osiguranje 10,3 odsto, dok je doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 25 odsto.

Modeli se razlikuju u tome što u prvom modelu nema normiranih troškova, a na osnovicu se obračunava porez od 20 odsto i na oba modela podrazumeva se kvartalno oporezivanje.

Razlika u izboru modela je faktički u tome šta će se kome više isplatiti. Po prvom modelu neoporezivo je 96.000 dinara po kvartalu, a po drugom modelu oko 57.900 dinara po kvartalu. Prvi model odgovara ljudima koji zarađuju do 50.000 dinara mesečno. Oni bi, ukoliko bi zarađivali do 32.000, imali obavezu da plaćaju zdravstveno u iznosu 1.400 dinara. To bi se plaćalo kvartalno, dakle 4.300 dinara za zdravstveno – istakla je Petrović za Politiku uz dodatak da će drugi model najviše odgovarati onima koji putem interneta zarađuju više od 50.000 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio