Evropska unija najveći donator sredstava za upravljanje migracijama u Srbiji

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije izdao je juče saopštenje u kojem se navodi da je, prema poslednjim statističkim podacima, tokom 2022. godine u prihvatnim i centrima za azil evidentirano 124.127 migranata, dok trenutno u centrima širom Srbije boravi njih 3.059.

U saopštenju se navodi da je zabeleženo da je prosečno vreme zadržavanja migranata u ovim centrima u 2022. godini bilo 16 dana, tokom 2021. godine 30 dana, a u 2020. godini 36 dana. Migranati, koji su prošli kroz centre kojima upravlja Komesarijat, registrovani su i dobili su smeštaj, hranu, odeću, medicinsku zaštitu, a deca koja borave u centrima upisana su u redovne školske programe. Evropska unija je najveći donator sredstava za upravljanje migracijama u Srbiji. Migranti su trenutno smešteni u 17 prihvatnih i centara za azil, to su prihvatni cenbtri  Preševo, Bujanovac, Adaševci, Šid, Principovac, Subotica, Sombor, Bosilegrad, Pirot, Divljana, Kikinda, i centri za azil Obrenovac, Vranje, Krnjača, Bogovađa, Tutin i Sjenica. Dva centra su u stanju mirovanja, i to Banja Koviljača i Dimitrovgrad, a u slučaju potrebe mogu da budu aktivirani u kratkom vremenskom roku.

Najzastupljenijih pet država porekla migranata registrovanih tokom 2022. godine su Avganistan 36,13 odsto, Sirija 29,19 odsto, Pakistan 11,89 odsto, Maroko 7,92 odsto i Indija 4,04 odsto. Tokom 2022. godine, 25 osoba je dobilo pozitivno rešenje o zaštiti, od čega je 15 lica dobilo supsidijarnu zaštitu, a 10 status izbeglice tj rešenje o azilu. Komesarijat za izbeglice i migracije je tokom 2022. godine postupao odgovorno i humano prema svim kategorijama lica koja su u njegovoj nadležnosti, a sa takvom politikom će se nastaviti i u narednom periodu, dodaje se u saopštenju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio