„Kids droga“ i snus na tržištu u Srbiji, javlja MUP!

Na društvenim mrežama i u medijima pojavila se informacija da su se na tržištu u Srbiji pojavile psihoaktivne supstance u obliku žvaka, tzv. “kids droga” i “snus”.

Tim povodom Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava sve građane da policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova prilikom pronalaska bilo koje supstance za koju posumnjaju da je droga istu oduzimaju, nakon čega se vrši dalje veštačenje u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku kako bi se utvrdilo da li se radi o psihoaktivnoj supstanci, tj. drogi. U prethodnom periodu pripadnici MUP-a nisu pronašli tzv. kids drogu, a razne droge u obliku raznobojnih tableta koje podsećaju na bombone se pojavljuju već decenijama. Snus je duvanski proizvod i ne nalazi se na Spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koji je određen Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, što znači da nije droga. U saopštenju MUP-a kažu da je, shodno navedenom, potrebno da roditelji razgovaraju sa svojom decom i da ih upozore na sve opasnosti sa kojima se mogu suočiti i da upozore decu da ukoliko dođu u kontakt sa ovakvim supstancama iste ne uzimaju.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova posebno prate bezbednosnu problematiku u školama i u zoni škola i u skladu sa tim preduzimaju sve potrebne mere i radnje na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, a sprovode i niz preventivnih aktivnosti vezanih za borbu protiv droga. Ujedno se mole roditelji kao i svi građani da, pre deljenja ovakvih informacija posredstvom društvenih mreža, iste dostave najbližoj policijskoj stanici.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio