Najavljeno uklanjanje nelegalnih i oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću

Preduzeće „Park Palić“ d.o.o. obaveštava sve građane da je u toku sproveđenje najavljenog i započetog Projekta uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno uklanjanje nelegalnih i oronulih objekata i pribavljanje rešenja o njihovom uklanjanju u Vikend naselju na Paliću.

U toku decembra prošle i januara ove godine, urađen je obilazak svih objekata u Vikend naselju i na osnovu utvrđenog stanja na terenu napravljen je registar sa kategorizacijom objekata i vlasništva nad objektima i parcelama na kojima se oni nalaze, a utvrđen je i status legalnosti objekata, kao i to da li je objekat planiran za rušenje po usvojenom Planu detaljne regulacije za Vikend naselje na Paliću.

Od Gradske uprave Grada Subotice, Službe za građevinarstvo, zatražene su i dobijene informacije vezane za nelegalne objekte na ovom području, te utvrđeno da li je pokrenut postupak za legalizaciju istih. Preduzeće „Park Palić“ pokrenulo je postupak za brisanje 19 objekata iz Katastra nepokretnosti, koji su u vlasništvu Republike Srbije, a već su srušeni u prethodnom periodu. Proces sagledavanja ostalih zapuštenih i potpuno devastiranih objekata koji su u vlasništvu Republike Srbije i postupak za njihovo uklanjanje su u pripremnoj fazi. U toku je kontaktiranje vlasnika svih objekata u Vikend naselju, koji su u zapuštenom stanju, a u vlasništvu su privatnih lica ili preduzeća.

Od direktora preduzeća “Park Palić”, Valerije Denč, dobili smo najnoviju informaciju da je, prema evidenciji zasnovanoj na podacima iz Katastra nerokretnosti i podacima prikupljenim obilaskom svih objekata na terenu, utvrđeno da se 195 objekata u Vikend naselju nalaze u privatnom vlasništvu, pravnih ili fizičkih lica. Od navedenog broja, 28 objekata je napušteno ili je u zapuštenom stanju. U proteklom periodu, preduzeću “Park Palić” obratilo se 15 lica koja su zatražila pisanu informaciju. Rok za podnešenje zahteva za informaciju nije vremenski ograničen ali je preporuka da vlasnici iskoriste svoje pravo u što kraćem roku, kako bi se što pre razmotrila dalja procedura. Sve informacije u vezi objekata u Viken naselju mogu se uputiti na adresu preduzeća “Park Palić”, Kanjiški put 17a, Palić, ili putem mejl adrese: [email protected]. Od ponedeljka do petka, u periodu od 7 do 15 časova, građani se mogu obratiti i na brojeve telefona: 024 602 780 i 065 960 2794. Kontakt osoba je Zsolt Keiper.

Svi vlasnici objekata u Vikend naselju imaju mogućnost da od Doo „Park Palić“ dobiju informacije o statusu svojih objekata kao i informacije o statusu istih predviđenim Planom detaljne regulacije, kao i informacije o uklanjanju objekata radi regulacije ulica, kolskih prilaza ili pešačkih staza u Vikend naselju. U zavisnosti od statusa objekta i zahteva za informaciju, stranke će se informisati o daljoj proceduri i uputiti na adrese nadležnih organa.

Što se tiče prostora na mestu objekata koji su već predviđeni za rušenje, direktor “Park Palić” Valerija Denč kaže da je Planom detaljne regulacije, predviđena vrsta i namena objekata koji će se ubuduće graditi po blokovima u naselju, što će se odnositi i na prostor porušenih objekata u zavisnosti od položaja parcele u naselju. O svim daljim koracima u vezi aktivnosti na uređenju Vikend naselja javnost će biti obaveštena.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio