Srpske penzije isplaćuju se u 27 zemalja sveta

Republički fond za invalidsko i penzijsko osiguranje navodi da se penzije i ostala prava ostvarena u Srbiji isplaćuju u 27 zemalja sveta, ne računajući bivše jugoslovenske republike.

Prema podacima za 2022. godinu od ukupno 13.054 korisnika više od polovine živi u Nemačkoj – 7.411 korisnika, slede Austrija sa 2.318 korisnika, Mađarska sa 1.233 korisnika, u Švedskoj je 279 korisnika, u Francuskoj 225, u Švajcarskoj 229, u Češkoj 147, u SAD 135 korisnika. U Brazil se šalje jedna penzija, u Meksiko dve, Novi Zeland pet, u Tursku sedam.

Tokom 2022. godine po ovom osnovu je transferisano preko 1,9 milijardi dinara, a ove prinadležnosti isplaćuju se tromesečno, zbog visokih administrativnih troškova i relativno niskih iznosa.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio