Upis đaka prvaka 03. aprila do 31. maja

Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a uz saglasnost Ministarstva prosvete Republike Srbije, Sekretarijat za društvene delatnosti Grada Subotice organizuje upis dece u I razred osnovnih škola na području grada Subotice, u periodu od 03. aprila do 31. maja tekuće godine.

U uslovima za upis Gradske uprave Subotica navodi se da se u prvi razred osnovne škole u školskoj 2023/2024. godini upisuju deca koja će do 1. septembra tekuće godine napuniti najmanje šest i po godina odnosno, najviše sedam i po godina, tačnije da su rođena od 1. marta 2016. do 28. februara 2017. godine. U prvi razred osnovne škole školske 2023/2024. godine mogu se upisati i deca koja će do početka školske godine, odnosno od 1. septembra napuniti šest godina, i to nakon provere spremnosti deteta za polazak u osnovnu školu koju radi psiholog škole primenom preporučenih standarda i postupaka. Sva potrebna dokumenta za upis dece u prvi razred osnovne škole, pribavljaće škole po službenoj dužnosti.

Roditelj, usvojilac, staratelj odnosno organ starateljstva odgovoran je za upis deteta u prvi razred osnovne škole. – kaže se u obaveštenju Gradske uprave Sekretarijata za društvene delatnosti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio